Józef Bolek lat 68

Dnia 08. maja 2019 roku

przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

Józef Bolek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 10. maja 2019 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 10. maja 2019 roku o godzinie 0900

oraz

w Kościele w Idzikowicach

w dniu 09. maja 2019 roku o godzinie 1715

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.