Józef Cybulski lat 73

Dnia 05. marca 2020 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Józef Cybulski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowiu

w dniu 10. marca 2020 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniu 09. marca 2020 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.