Józef Fras lat 98

Dnia 08. października 2020 roku

przeżywszy 98 lat zmarł

ŚP.

Józef Fras

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 12. października 2020 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 12. października 2020 roku o godzinie 1030

oraz

w Kaplicy w Biestrzykowicach

w dniach 10. i 11. października 2020 roku o godzinie 1630

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.