Lokalne firmy i instytucje: Magnolia
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Józef Kałużny lat 70

Dnia 21. września 2020 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Józef Kałużny

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. września 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23. września 2020 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.