Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Józef Kiełtyka lat 73

Dnia 02 listopada 2022 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Józef Kiełtyka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 listopada 2022 roku o godzinie 1030

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 listopada 2022 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.