Józef Mikowski lat 69

Dnia 25. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Józef Mikowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Bąkowicach

w dniu 27. kwietnia 2019 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bąkowicach

w dniu 26. kwietnia 2019 roku o godzinie 1900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.