Lokalne firmy i instytucje: Siloe
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Józef Suchanecki lat 67

Dnia 25. listopada 2020 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Józef Suchanecki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 28. listopada 2020 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.