Józefa Kossakowska lat 77

Dnia 25. stycznia 2020 roku

przeżywszy 77 lat zmarła

ŚP.

Józefa Kossakowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 29. stycznia 2020 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 29. stycznia 2020 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 28. stycznia 2020 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.