Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Justyna Orłowska lat 42

Dnia 09 listopada 2023 roku

przeżywszy 42 lata zmarła

ŚP.

Justyna Orłowska

z domu Dudzik

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 15 listopada 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 15 listopada 2023 roku o godzinie 1115

oraz

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniach 13 i 14 listopada 2023 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.