Katarzyna Szewczyk lat 85

Dnia 05. stycznia 2019 roku

przeżywszy 85 lat zmarła

ŚP.

Katarzyna Szewczyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 08. stycznia 2019 roku o godzinie 1130

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 08. stycznia 2019 roku o godzinie 1100

 

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniach 06. i 07. stycznia 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.