Kazimierz Domański lat 84

Dnia 07. stycznia 2018 roku

przeżywszy 84 lata zmarł

ŚP.

Kazimierz Domański

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 11. stycznia 2018 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 11. stycznia 2018 roku o godzinie 1215

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.