Kazimierz Gajewski lat 64

Dnia 15. stycznia 2020 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Kazimierz Gajewski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 18. stycznia 2020 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.