Kazimierz Kałmuk lat 59

Dnia 27. września 2018 roku

przeżywszy 59 lat zmarła

ŚP.

Kazimierz Kałmuk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Bąkowicach

w dniu 29. września 2018 roku o godzinie 900

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bąkowicach

w dniu 29. września 2018 roku o godzinie 0830

oraz

w dniu 28. września 2018 roku o godzinie 1700

w Kaplicy na cmentarzu w Goli

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.