Kazimierz Kondras lat 67

Dnia 04. listopada 2019 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Kazimierz Kondras

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Michalicach

w dniu 08. listopada 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Michalicach

w dniu 08. listopada 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 07. listopada 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.