Kazimierz Piaskowski lat 75

Dnia 10. czerwca 2021 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Kazimierz Piaskowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 14. czerwca 2021 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 14. czerwca 2021 roku o godzinie 1400

oraz

w Kaplicy w Lubskiej

w dniach 12. i 13. czerwca 2021 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.