Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Kazimierz Wawrzyniak lat 90

Dnia 25. stycznia 2021 roku

przeżywszy 90 lat zmarł

ŚP.

Kazimierz Wawrzyniak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 28. stycznia 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 28. stycznia 2021 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.