Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Krystyna Bajgier lat 71

Dnia 18 lutego 2023 roku

przeżywszy 71 lat zmarła

ŚP.

Krystyna Bajgier

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Objeździe

w dniach 20 i 21 lutego 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.