Krystyna Dudek lat 73

Dnia 14. lipca 2017 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Krystyna Dudek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 18. lipca 2017 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 18. lipca 2017 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.