Krzysztof Iżykowski lat 58

Dnia 16. lipca 2019 roku

przeżywszy 58 lat zmarł

ŚP.

Krzysztof Iżykowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bierutowie

w dniu 19. lipca 2019 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 18. lipca 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.