Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Krzysztof Mazurek lat 30

Dnia 30 maja 2023 roku

przeżywszy 30 lat zmarł

ŚP.

Krzysztof Mazurek

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 02 czerwca 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 02 czerwca 2023 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.