Ksawera Szkutnik lat 78

Dnia 29. lipca 2018 roku

przeżywszy 78 lat zmarła

ŚP.

Ksawera Szkutnik

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02. sierpnia 2018 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02. sierpnia 2018 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 01. sierpnia 2018 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.