Leon Święs lat 75

Dnia 24. marca 2019 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Leon Święs

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kowalowicach

w dniu 27. marca 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Kowalowicach

w dniu 27. marca 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 26. marca 2019 roku o godzinie 1730

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.