Leszek Dawid lat 61

Dnia 18. lutego 2019 roku

przeżywszy 61 lat zmarł

ŚP.

Leszek Dawid

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 22. lutego 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 22. lutego 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 21. lutego 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.