Leszek Mucha lat 62

Dnia 22. lutego 2020 roku

przeżywszy 62 lata zmarł

ŚP.

Leszek Mucha

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 28. lutego 2020 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 28. lutego 2020 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.