Lubomira Matkowska lat 83

Dnia 09. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 83 lata zmarła

ŚP.

Lubomira Matkowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 13. kwietnia 2019 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 13. kwietnia 2019 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.