Lokalne firmy i instytucje: EDJA - mała poligrafia
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Lucyna Czuczwara lat 52

Dnia 27. kwietnia 2014 roku

przeżywszy 52 lata zmarła

ŚP.

Lucyna Czuczwara

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

dnia 02. maja 2014 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 02. maja 2014 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.