Ludwika Brycka lat 83

Dnia 01. maja 2019 roku

przeżywszy 83 lata zmarła

ŚP.

Ludwika Brycka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04. maja 2019 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. maja 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.