Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Magdalena Wiśniewska lat 94

Dnia 30 sierpnia 2023 roku

przeżywszy 94 lata zmarła

ŚP.

Magdalena Wiśniewska

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Miejscu

w dniu 02 września 2023 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Miejscu

w dniu 02 września 2023 roku o godzinie 1230

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniach 31 sierpnia i 01 września 2023 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.