Polecane firmy: Laboratorium Grabowska

Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Małgorzata Siek lat 48

Dnia 21. września 2021 roku

przeżywszy 48 lat zmarła

ŚP.

Małgorzata Siek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Przeczowie

w dniu 25. września 2021 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniu 25. września 2021 roku o godzinie 1000

oraz

w dniu 24. września 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.