Maria Cieniuch lat 94

Dnia 01. września 2018 roku

przeżywszy 94 lata zmarła

ŚP.

Maria Cieniuch

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 05. września 2018 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 05. września 2018 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 04. września 2018 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.