Maria Czarna lat 89

Dnia 10. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Maria Czarna

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Bąkowicach

w dniu 15. kwietnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bąkowicach

w dniu 15. kwietnia 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.