Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Maria Jaworska lat 97

Dnia 11. lutego 2020 roku

przeżywszy 97 lat zmarła

ŚP.

Maria Jaworska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Strzelcach

w dniu 13. lutego 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Strzelcach

w dniu 13. lutego 2020 roku o godzinie 1100

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniach 11. i 12. lutego 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.