Maria Maguder lat 73

Dnia 01. listopada 2019 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Maria Maguder

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 06. listopada 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 06. listopada 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 05. listopada 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.