Maria Moś lat 77

Dnia 13. stycznia 2017 roku

przeżywszy 77 lat zmarła

ŚP.

Maria Moś

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 16. stycznia 2017 roku o godzinie 1330

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 15. stycznia 2017 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.