Maria Sottor lat 45

Dnia 25. czerwca 2015 roku

przeżywszy 45 lat zmarła

ŚP.

Maria Sottor

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 4. lipca 2015 roku o godzinie 1030

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 4. lipca 2015 roku o godzinie 930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.