Maria Wojnarowska lat 63

Dnia 06. maja 2019 roku

przeżywszy 63 lata zmarła

ŚP.

Maria Wojnarowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 08. maja 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07. maja 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.