Marian Baran lat 59

Dnia 23. lipca 2019 roku

przeżywszy 59 lat zmarł

ŚP.

Marian Baran

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Strzelcach

w dniu 26. lipca 2019 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku

na cmentarz w Domaszowicach.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniach 24. i 25. lipca 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.