Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Marianna Macińska lat 88

Dnia 07. stycznia 2021 roku

przeżywszy 88 lat zmarła

ŚP.

Marianna Macińska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowiu

w dniu 12. stycznia 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowiu

w dniu 12. stycznia 2021 roku o godzinie 1115

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniach 10. i 11. stycznia 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.