Marianna Ziemniak lat 74

Dnia 19. października 2021 roku

przeżywszy 74 lata zmarła

ŚP.

Marianna Ziemniak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 22. października 2021 roku o godzinie 1330

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 22. października 2021 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.