Michał Giergiczny lat 88

Dnia 25. stycznia 2016 roku

przeżywszy 88 lat zmarł

ŚP.

Michał Giergiczny

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 28. stycznia 2016 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 28. stycznia 2016 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.