Michał Mielnik lat 79

Dnia 30. sierpnia 2016 roku

przeżywszy 79 lat zmarł

ŚP.

Michał Mielnik

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Ligocie Książęcej

w dniu 02. września 2016 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Ligocie Książęcej

w dniu 02. września 2016 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.