Lokalne firmy i instytucje: Pharmacia
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Mieczysław Praszel lat 92

Dnia 16. stycznia 2020 roku

przeżywszy 92 lata zmarł

ŚP.

Mieczysław Praszel

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu na Półwsi w Opolu

w dniu 18. stycznia 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie urny z prochami na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.