Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Mieczysława Sepioł lat 85

Dnia 24 września 2023 roku

przeżywszy 85 lat zmarła

ŚP.

Mieczysława Sepioł

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Mąkoszycach

w dniu 27 września 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Mąkoszycach

w dniu 27 września 2023 roku o godzinie 1330

oraz

w Kaplicy w Goli

w dniach 25 i 26 września 2023 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.