Mikołaj Sodomora lat 68

Dnia 31. sierpnia 2016 roku

przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

Mikołaj Sodomora

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 02. września 2016 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 02. września 2016 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.