Mirosław Konieczny lat 51

Dnia 14. marca 2021 roku

przeżywszy 51 lat zmarł

ŚP.

Mirosław Konieczny

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 19. marca 2021 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 19. marca 2021 roku o godzinie 1330

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 18. marca 2021 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.