Olga Święs lat 75

Dnia 15. maja 2019 roku

przeżywszy 75 lat zmarła

ŚP.

Olga Święs

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kowalowicach

w dniu 17. maja 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Kowalowicach

w dniu 17. maja 2019 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 16. maja 2019 roku o godzinie 1830

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.