Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Piotr Biliński lat 38

Dnia 18. stycznia 2022 roku

przeżywszy 38 lat zmarł

ŚP.

Piotr Biliński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 22. stycznia 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 22. stycznia 2022 roku o godzinie 1330

oraz

w Kościele w Krasowicach w dniu 21. stycznia 2022 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.