Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Piotr Chmielowski lat 59

Dnia 16 marca 2023 roku

przeżywszy 59 lat zmarł

ŚP.

Piotr Chmielowski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 21 marca 2023 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 21 marca 2023 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.