Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Przemysław Jabłoński lat 33

Dnia 20. stycznia 2021 roku

przeżywszy 33 lata zmarł

ŚP.

Przemysław Jabłoński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 22. stycznia 2021 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 22. stycznia 2021 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.