Regina Święs lat 84

Dnia 10. września 2019 roku

przeżywszy 84 lata zmarła

ŚP.

Regina Święs

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Kowalowicach

w dniu 13. września 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Kowalowicach

w dniu 13. września 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.